Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

  • Hej alla Viktiga Vuxna

    Nu är det snart sommarlov för cirka 6000 högstadie- och gymnasieungdomar i Sollentuna. Många unga dricker alkohol för första gången under sommaren. Här kommer några tips till dig som är viktig vuxen för en säker sommar tillsammans: Bjud inte på alkohol och köp inte ut Ungdomar som får alkohol av någon de känner dricker mer. […]

    Läs mer
  • Varför välja Vibyskolan?

    Vi arbetar ständigt för en trygg skoldag och värnar om relation och kommunikation mellan elev och elev samt elev och pedagog. Vi har 90% legitimerade lärare! Vibyskolan firar år 2019 20 år som skola, och under alla 20 år har vi haft som aktivt mål att vi ska vara En skola att längta till både för […]

    Läs mer

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som föreläsningar, kollaborativt lärande i par eller i grupp och individuellt där undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. För att få omväxling och högsta möjliga pedagogiska effekt vill vi använda det bästa från olika pedagogiska metoder.

Läs mer om Vibyskolan