Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

 • Se vår film om skolan!

  På grund av rådande Covid-19-tider har vi ej möjlighet att ta emot fysiska besök eller hålla ett fysiskt Informationsmöte inför Skolansökan 2021 och skolstart ht 2021. Få en känsla av vår skola genom att se filmen om oss! Följ vår verksamhet redan nu på Instagram @vibyskolan och få ögonblick från våra verksamheter: skolan, fritidshemmet och […]

  Läs mer
 • Till läsåret 21-22 har vi lediga platser i åk Förskoleklass, åk 4 och åk 8.

  Skolansökan 2021: Är det dags att börja skolan eller är Du intresserad av att byta till oss? Läs om hur du ställer dig i vår kö HÄR! Skolansökan i Sollentuna kommun pågick mellan den 8 januari och den 1 februari 2021. Därefter ansöker du om byte till oss!  Ni kan läsa mer om hur ni […]

  Läs mer

Matsedel

 • 18/10 Måndag

 • 19/10 Tisdag

 • 20/10 Onsdag

 • 21/10 Torsdag

 • 22/10 Fredag

Visa hela veckan

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som genomgångar, kooperativt lärande, elevinflytande samt individuell planering där undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar och behov.

Vi ser god elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elever, föräldrar och personal. Det nätverksbyggande som görs genom faddergruppsaktiviteter, elevforum, utvecklingssamtal, föräldramöten, kontaktföräldrar, Online och Nattvandring ger trygghet och en bra grund för trygghet, hälsa och studiemotivation.

Vi har ett elevhälsoteam som bl a består av en skolsköterska som arbetar 80% hos oss, en kurator på 55% samt en specialpedagog på 100% samtliga anställda hos oss.

Vår närhet till Järvafältet ger oss fantastiska förutsättningar till uteaktivitet såsom vår stora skolgård, föräldrar lyfter också den trygga skolväg med gångvägar som leder till skolan från både Vibyområdet och Norrviken.

Läs mer om Vibyskolan