Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

  • Presentation av Öppet hus Vibyskolan 2023

    Öppet hus Vibyskolan 2023    

    Läs mer
  • Varför välja Vibyskolan?

    Vi arbetar ständigt för en trygg skoldag och värnar om relation och kommunikation mellan elev och elev samt elev och pedagog. Vi har 100% legitimerade lärare! Vibyskolan startades 1999 och har under alla år haft som aktivt mål att vi ska vara En skola att längta till både för elever såsom för personal. Det är […]

    Läs mer

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som genomgångar, kooperativt lärande, elevinflytande samt individuell planering där undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar och behov.

Vi ser god elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elever, föräldrar och personal. Det nätverksbyggande som görs genom faddergruppsaktiviteter, elevforum, utvecklingssamtal, föräldramöten, kontaktföräldrar, Online och Nattvandring ger trygghet och en bra grund för trygghet, hälsa och studiemotivation.

Vi har ett elevhälsoteam som bl a består av en skolsköterska som arbetar 80% hos oss, en kurator på 55% samt en specialpedagog på 100% samtliga anställda hos oss.

Vår närhet till Järvafältet ger oss fantastiska förutsättningar till uteaktivitet såsom vår stora skolgård, föräldrar lyfter också den trygga skolväg med gångvägar som leder till skolan från både Vibyområdet och Norrviken.

Läs mer om Vibyskolan