Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

 • Vill du få information om oss inför Skolansökan 2021?

  På grund av rådande Covid-19-tider har vi ej möjlighet att ta emot fysiska besök eller hålla ett fysiskt Informationsmöte inför Skolansökan. Få en känsla av vår skola genom att se filmen om oss! Följ vår verksamhet redan nu på Instagram @vibyskolan och få ögonblick från våra verksamheter: skolan, fritidshemmet och vår fritidsgård Vcafé. 

  Läs mer
 • Nyhet! Till läsåret 21/22 tar vi in 28 elever till åk 4!

  Skolansökan 2021: Är det dags att börja skolan eller är Du intresserad av att byta till oss? Läs om hur du ställer dig i vår kö HÄR! Skolansökan i Sollentuna kommun pågår mellan den 8 januari och 1 februari 2021. Ni kan läsa mer om hur ni går tillväga på kommunens plattform på https://www.sollentuna.se/skolansokan  

  Läs mer

Matsedel

 • 22/02 Måndag

 • 23/02 Tisdag

 • 24/02 Onsdag

 • 25/02 Torsdag

 • 26/02 Fredag

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som genomgångar, kooperativt lärande, elevinflytande samt individuell planering där undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar och behov.

Vi ser god elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elever, föräldrar och personal. Det nätverksbyggande som görs genom faddergruppsaktiviteter, elevforum, utvecklingssamtal, föräldramöten, kontaktföräldrar, Online och Nattvandring ger trygghet och en bra grund för trygghet, hälsa och studiemotivation.

Vi har ett elevhälsoteam som bl a består av en skolsköterska som arbetar 80% hos oss, en kurator på 55% samt en specialpedagog på 100% samtliga anställda hos oss.

Vår närhet till Järvafältet ger oss fantastiska förutsättningar till uteaktivitet såsom vår stora skolgård, föräldrar lyfter också den trygga skolväg med gångvägar som leder till skolan från både Vibyområdet och Norrviken.

Läs mer om Vibyskolan