Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

 • Tjoho ett nytt läsår 2020-2021

  Höstens föräldramöte åk 1-9 den 1 september ställdes in och istället går informationsbrev och filmer ut!  

 • Hej alla Viktiga Vuxna

  På Vibyskolan vill vi att föräldrar deltar aktivt i Nattvandring, därmed har vi gjort Nattvandringen obligatorisk i åk 6-9 och delar ur kvällar att vandra på. Bra för våra ungdomar, närområdet och för att skapa ett nätverk bland föräldrar. Läs mer på www.vcafe.se 

Matsedel

 • 23/11 Måndag

 • 24/11 Tisdag

 • 25/11 Onsdag

 • 26/11 Torsdag

 • 27/11 Fredag

Visa hela veckan

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som genomgångar, kooperativt lärande, elevinflytande samt individuell planering där undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar och behov. För att få omväxling och högsta möjliga pedagogiska effekt vill vi använda det bästa från olika pedagogiska metoder.

Läs mer om Vibyskolan