Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

  • Välkomna till öppet hus på Vibyskolan!

    Inför skolvalet 2022 bjuds ni härmed in till öppet hus tisdagen den 18 januari kl 16-18. Följ vår verksamhet redan nu på Instagram @vibyskolan och få ögonblick från våra verksamheter: skolan, fritidshemmet och vår fritidsgård Vcafé. 

    Läs mer
  • Skolval 2022

    Nu är det snart dags att göra ett skolval för ditt barn eller är du intresserad av att byta till oss? Läs om hur du ställer dig i vår kö HÄR! Skolansökan till kommande läsår pågår mellan den 10 januari och den 1 februari 2022. Om du önskar byta skola under läsåret ansöker du om […]

    Läs mer

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som genomgångar, kooperativt lärande, elevinflytande samt individuell planering där undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar och behov.

Vi ser god elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elever, föräldrar och personal. Det nätverksbyggande som görs genom faddergruppsaktiviteter, elevforum, utvecklingssamtal, föräldramöten, kontaktföräldrar, Online och Nattvandring ger trygghet och en bra grund för trygghet, hälsa och studiemotivation.

Vi har ett elevhälsoteam som bl a består av en skolsköterska som arbetar 80% hos oss, en kurator på 55% samt en specialpedagog på 100% samtliga anställda hos oss.

Vår närhet till Järvafältet ger oss fantastiska förutsättningar till uteaktivitet såsom vår stora skolgård, föräldrar lyfter också den trygga skolväg med gångvägar som leder till skolan från både Vibyområdet och Norrviken.

Läs mer om Vibyskolan