Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

  • Nytt läsår runt kröken

    Skolstart: 21/8 F-5 kl. 8.00 6-9 kl. 9.00 Samling i klassrummen Höstens föräldramöte åk F-9: 29/8 kl. 18.30 Årets kontaktföräldramöten: 25/9, 27/22, 12/3, 23/4 Välkomna till lå 17/18!

  • ”InfoMentor vår räddning i vardagen”

    Vibyskolans pedagoger jobbar dagligen med att få ut information på InfoMentor och där Kalendern ska vara det samlade stället för alla ev hemuppgifter och aktiviteter som ni behöver känna till för att stödja ert barn i skolan. I kunskapsrummet ska ni kunna läsa vilka mål och syften som finns inom de olika arbetsområdena. Röster om […]

    Läs mer

Bloggar

Bilder
453
Följare
274

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som föreläsningar, kollaborativt lärande i par eller i grupp och individuellt där undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. För att få omväxling och högsta möjliga pedagogiska effekt vill vi använda det bästa från olika pedagogiska metoder.

Läs mer om Vibyskolan