Välkommen till Vibyskolan
En skola att längta till

Aktuellt

Nyheter

 • Föräldramöte åk 4 idag 25 maj

  Vi välkomnar blivande klass 4a och 4b till ett digitalt föräldramöte ikväll den 25/5 kl. 18.30. Klicka på ”Läs mer” nedan för att komma åt länken Länk till mötet (via Meet)   Ser fram emot att ses! Hälsningar Annika Ekman, biträdande skolledare med blivande mentorer och fritidshemspersonal i åk 4

  Läs mer
 • Se vår film om skolan!

  På grund av rådande Covid-19-tider har vi ej möjlighet att ta emot fysiska besök eller hålla ett fysiskt Informationsmöte inför Skolansökan 2021 och skolstart ht 2021. Få en känsla av vår skola genom att se filmen om oss! Följ vår verksamhet redan nu på Instagram @vibyskolan och få ögonblick från våra verksamheter: skolan, fritidshemmet och […]

  Läs mer

Matsedel

 • 21/06 Måndag

 • 22/06 Tisdag

 • 23/06 Onsdag

 • 24/06 Torsdag

 • 25/06 Fredag

Visa hela veckan

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs Vibyskolans undervisning med varierade metoder så som genomgångar, kooperativt lärande, elevinflytande samt individuell planering där undervisningen anpassas efter elevers förutsättningar och behov.

Vi ser god elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elever, föräldrar och personal. Det nätverksbyggande som görs genom faddergruppsaktiviteter, elevforum, utvecklingssamtal, föräldramöten, kontaktföräldrar, Online och Nattvandring ger trygghet och en bra grund för trygghet, hälsa och studiemotivation.

Vi har ett elevhälsoteam som bl a består av en skolsköterska som arbetar 80% hos oss, en kurator på 55% samt en specialpedagog på 100% samtliga anställda hos oss.

Vår närhet till Järvafältet ger oss fantastiska förutsättningar till uteaktivitet såsom vår stora skolgård, föräldrar lyfter också den trygga skolväg med gångvägar som leder till skolan från både Vibyområdet och Norrviken.

Läs mer om Vibyskolan