PRAO

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.” Lgr 11 kap 2

 

Alla elever på Vibyskolan i åk 8 två veckors praktisk arbetslivsorientering, PRAO. Perioden är del av skolans arbete mot läroplanens övergripande mål samt skolans hörnsten Entreprenörskap & Omvärlden.

En del av arbetslivsorienteringen innebär att organisera PRAO-tiden, att söka praktikplats och ta kontakt med blivande handledare. Ett stort stöd ges i detta och Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att ordna PRAO-plats. Vi har valt att sökandet ska ingå just för att öva inför framtida kontakter med arbetsliv.

I samband med forum och/eller samhällskunskapsundervisningen går vi igenom vad eleven ska tänka på vid en presentation och kontakt med en arbetsplats.

Praktiktiden är en möjlighet för kontakt med arbetslivet, träffa en arbetsgivare, prova på en vis typ av jobb, träffa vuxna och se hur vuxna jobbar, umgås, löser problem, samarbetar och har kul tillsammans på jobbet.

Vi följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer.