SYV & PRAO

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.” Lgr 11 kap 2

 

Studie- och yrkesvägledaren (SVY) finns på Vibyskolan för att stödja eleverna i deras frågor kring framtida studie- och yrkesval.

Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar. SYV träffar eleverna både för lektioner i helklass, mindre grupper samt i individuella samtal inför gymnasieval.

Vi tycker att det är viktigt att eleverna redan från tidig ålder ges möjlighet till ökad förståelse för och egna erfarenheter av arbetslivet. Det ger en bra grund och perspektivvidgning. Vi hoppas att ni kommer att märka att era barn pratar mer om yrken, arbetsliv och framtiden!

Med vägledaren kan eleverna bolla olika tankar om sin framtid. Man behöver inte ha tänkt färdigt utan det går bra att ”testa” tankar om olika val. Hur blir det om jag väljer si eller så…?

Ibland vill eleverna ha med sig föräldrar/vårdnadshavare vid samtalet och det välkomnar vi givetvis!

Samtalen kommer att ske under skoltid Vid behov erbjuder vi digitala möten även utanför skoltid

Vi ses! /Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare

lotten@hejsyv.se

P.S Om du vill veta mer om Hej SYV se www.hejsyv.se och www.hejframtidsval.se

PRAO

Alla elever på Vibyskolan i åk 8 och 9 har en vecka praktisk arbetslivsorientering, PRAO. Perioden är del av skolans arbete mot läroplanens övergripande mål samt skolans hörnsten Entreprenörskap & Omvärlden.

En del av arbetslivsorienteringen innebär att organisera PRAO-tiden, att söka praktikplats och ta kontakt med blivande handledare. Ett stort stöd ges i detta och Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att ordna PRAO-plats. Vi har valt att sökandet ska ingå just för att öva inför framtida kontakter med arbetsliv.

I samband med forum och/eller samhällskunskapsundervisningen går vi igenom vad eleven ska tänka på vid en presentation och kontakt med en arbetsplats.

Praktiktiden är en möjlighet för kontakt med arbetslivet, träffa en arbetsgivare, prova på en vis typ av jobb, träffa vuxna och se hur vuxna jobbar, umgås, löser problem, samarbetar och har kul tillsammans på jobbet.

Vi följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer.