Kontakta oss

Kontakt

Vibyskolan
Kornettvägen 44
192 73 Sollentuna
Tel exp: 08-626 75 00

info@vibyskolan.se

Skolledning

Rektor Jenny Wahlström

08-626 75 00 eller 0730-91 37 25

jenny.wahlstrom@vibyskolan.serektor@vibyskolan.seskolledningen@vibyskolan.se

Bidträdande Skolledare Annika Ekman

08-626 75 00 eller 0734-61 30 58

annika.ekman@vibyskolan.serektor@vibyskolan.seskolledningen@vibyskolan.se

Huvudman

Information om Vibyskolan Ekonomisk förening och dess styrelse hittar du under VEF Skolans huvudman.

Kontakt: styrelsen@vibyskolan.se

Telefonnummer & E-post

Elevhälsa: Skolsköterska, Kurator & Skollogoped
Skolsköterska arbetstider: tisd 8-15.30 onsd 8-16.30 och
torsd 8-17.30  Mobil:
0724-01 02 40 
Kurator arbetstider: tisd, onsd och torsd 8.15-16.15
Mobil: 0724-02 62 68

Växel: 08-626 75 40 (valmeny)

Köket, VCafé och Bibliotek
08-626 75 40 (valmeny)

Fritidshemmet, 10-12 års verksamhet & Lärararbetslag
08-626 75 80 (valmeny)

Fritidshemmets mobil
0724-02 62 67

10-12 års mobil
0724-00 81 01

Vaktmästare
0737-10 08 55

All personal & elever åk 3-9:
fornamn.efternamn@vibyskolan.se

Allmän information till skolaninfo@vibyskolan.se

Rektor, skolledning:
rektor@vibyskolan.se & skolledningen@vibyskolan.se  

Fritidshemmet: fritidshemmet@vibyskolan.se

10-12 års: 10-12@vibyskolan.se

Studie- och yrkesvägledare: syv@vibyskolan.se

Anmälan till kö, köfrågor: anmalan@vibyskolan.se

Synpunkter och klagomålshantering

Om det uppstår problem som du anser att du själv, skolans personal eller ledning inte kan eller har svårt att lösa är det huvudmannen som du ska vända dig till.

Vibyskolans styrelse tar emot dina synpunkter och eventuella klagomål på klagomal@vibyskolan.se

Dina synpunkter är viktiga för oss.