Aktiviteter efter skoldagen

Aktiviteter efter skoldagen

Efter skoldagens slut kan man som elev på Vibyskolan vara inskriven på Fritidshemmet F-3 eller på vår 10-12-års-verksamhet.

För tonåringarna från åk 6 och upp till 18 år driver vi fritidsgården Vcafé, som kan besökas med ett gårdskort för Sollentuna Fritidsgårdar.

Fritidshemmet

Vibyskolans fritidshem för F-6 är en dynamisk plats där elevernas intressen och önskemål tas tillvara. Vi har utifrån styrdokumenten och skolans vision format tre ledord: motiverande, utvecklande och inkluderande. I läroplanen 2022 tydliggörs vikten av att eleverna har rätt till en mångsidig och rik skolgång med utrymme att utvecklas även utanför ramen för traditionell klassrumsundervisning.

Våra ledord står för vårt uppdrag att skapa en meningsfull fritidstid där eleverna ska vara med och utforma och utvärdera verksamheten. En förutsättning för att kunna göra det är att det är en trygg miljö där alla visar hänsyn och respekt. Under skoldagen arbetar fritidspedagoger aktivt med detta tillsammans med lärarna. Vi ser fritidshemmet som en viktig del av inkluderingen, genom att vi här har möjlighet att lyfta fram andra kompetenser och kunskaper hos barnet än vad som syns i klassrummet.

Vi erbjuder en variation av aktiviteter inom läroplanens fyra områden: estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, språk och kommunikation samt lek och rörelse. Vi har personal som är speciellt utsedd för att planera aktiviteter inom dessa fyra områden.

Vi önskar ha ett nära samarbete med föräldrar och erbjuder  kontaktföräldramöte med temat fritidshemmet varje läsår samt föräldrafika. Föräldrar är alltid välkomna att hälsa på i verksamheten.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet alla vardagar kl. 7.30-8.00 samt från skoldagens slut fram till kl. 17.30, utom helgdagar, planeringsdagar och 3 veckor under sommarlovet.

Läs om regler kring ansökan och uppsägning av plats på Sollentuna kommuns hemsida. 

Kontakta oss gärna: 

fritidshemmet@vibyskolan.se

Fritids F-3: 08-122 009 08

Fritids 4-6: 08-122 009 09 

/Joel, Caroline, Jakob, Anna-Karin, Johan, Anna, Andrés och Cilla

Vcafé

Vcafé ligger i Vibysalen på Vibyskolan.

Målgruppen är ungdomar mellan 12-18 år, dock måste du ha börjat i sjätte klass för att få gå på fritidsgården dvs fr o m. höstterminen i 6:an.

För att få komma till Vcafé behöver du ett medlemsskap i Sollentuna fritidsgårdar. Den kostar 50:- / läsår och gäller på alla fritidsgårdar i Sollentuna kommun.

Vi lägger stor vikt vid att det är ungdomarnas gård. Varje kväll har vi en ungdomsvärd som hjälper till med caféet. Värdarna är ungdomar som går på gården.

Du som kommer hit till Vcafé kan välja på aktiviteter såsom att spela pingis, biljard, x-box samt att umgås vid TV:en. Eller helt enkelt bara hänga med kompisar, tex uppe i vårt mysloft. Vi har också en stor skolgård där det alltid finns ungdomar som spelar fotboll m.m.

En fin replokal har vi också med elgitarrer, bas trummor m.m. Den kan ungdomar boka en tid i för att repa med bandet.

I caféet säljer vi bl.a. nachos, pommes frites, dryck, godis och egentillverkade smoothies.

Vi arrangerar då och då specialkvällar med disco, rockkvällar, lan, övernattning m.m. Allt utifrån ungdomarnas egna önskemål.

Personalen på Vcafé har lång erfarenhet av arbete med  barn och undomar. Vi har ett gott samarbete med Närpolisen i Sollentuna, Fältteamet i sollentuna samt Fältfritidsledarna.

Vi arbetar aktivt mot alkohol och droger!

Vibyskolans nattvandring utgår från Vcafé.

Våra Öppettider
Onsdag-torsdag 18:30-22:00
Fredag-lördag 18:30-24:00

Ni hittar mer information om oss på www.vcafe.se och genom att följa oss på Instagram.

Vi ses!

/Olle, Anja, Cecilia, Wille, Joel, Julia och Calle