Aktiviteter efter skoldagen

Aktiviteter efter skoldagen

Efter skoldagens slut kan man som elev på Vibyskolan vara inskriven på Fritidshemmet F-3 eller på vår 10-12-års-verksamhet.

För tonåringarna från åk 6 och upp till 18 år driver vi fritidsgården Vcafé, som kan besökas med ett gårdskort för Sollentuna Fritidsgårdar.

Fritidshemmet F-3

Vibyskolans fritidshem är en dynamisk plats där elevernas intressen och önskemål tas tillvara. Vi har utifrån styrdokumenten och skolans vision format tre ledord som är Delaktighet, Entreprenörskap och Förmågor. I läroplanen 2011 tydliggörs vikten av att eleverna har rätt till en mångsidig och rik skolgång med utrymme att utvecklas också utanför ramen för traditionell klassrumsundervisning i storgrupp.

Delaktighet står för vårt uppdrag att skapa en meningsfull fritidstid där eleverna ska vara med och utforma och utvärdera verksamheten. För att kunna göra det är en förutsättning att det är en trygg miljö där alla visar hänsyn och respekt mot sina kompisar. Normer och värden ingår i vårt begrepp delaktighet och under skoldagen arbetar fritidspedagog tillsammans med lärarna aktivt med detta område genom t ex värdering- och samarbetsövningar.  Vi ser fritidshemmet som en viktig del i elevhälsan, genom att vi här har möjlighet att lyfta fram andra kompetenser och kunskaper hos barnet än vad som syns i klassrummet.

Vi vill ha ett nära samarbete med föräldrar och erbjuder kontaktföräldramöte med tema fritidshemmet varje läsår samt något tillfälle med föräldrafika. Föräldrar är alltid välkomna att hälsa på i verksamheten.

Entreprenörskap står för att det ska finnas roliga utmaningar för våra elever i verksamheten. Samt uppmuntran till att utveckla sina idéer vidare. Elever håller  t ex i rastaktiviteter för yngre åldrar eller i den egna klassen. Det entreprenöriella står också för kunskap om vår närmiljö vilken vi utforskar i form av utflykter och studiebesök.

Förmågor står för att vi erbjuder en variation i utbud av aktiviteter såsom t skapande, odling, bakning, digital verkstad, tävlingar och idrott. På fritidshemmet finns möjlighet att fördjupa sina förmågor så långt det är möjligt men även att hitta nya intressen som utvecklar nya förmågor. Fritidshemmet kompletterar skolan genom att bl a arbeta med samma tema som under skoldagen. Vi jobbar med lärande i ett informellt sammanhang genom att ta tillvara deras egna lust att lära i lekfulla former.

Då vi är ett storfritids utan avdelningar kommer personalens kompetens alla elever till del och vi har nära till att hitta på roliga saker i tvärgrupper så att barnen får lära känna kompisar i olika åldrar. Fritidspersonalen är med eleverna under skoldagen i klass såväl som på fritidstid.

Utveckling över åren är viktigt vilket innebär att de nya 6-åringarna får växa in i verksamheten och 9-åringarna ges större ansvar och inflytande.

Öppetider
Fritidshemmet för barn från förskoleklass till åk 3 är öppet alla vardagar kl. 7.30-8.00 samt från skoldagens slut fram till kl. 17.30, utom midsommarafton, julafton och nyårsafton då fritidshemmet är stängt.

Kontakta gärna skolan under våren för att diskutera en bra starttid för ditt barn på fritidshemmet efter sommaren.

fritidshemmet@vibyskolan.se  alternativt info@vibyskolan.se

Läs om regler kring ansökan och uppsägning av plats på Sollentuna kommuns hemsida. 

Vi ses!

/Joel, Caroline, Jakob, Anna-Karin, Johan, Anna, Marcus och Cilla

10-12-års

För elever som går i årskurs 4 till 6 finns 10-12-års verksamheten.

Öppettider för 10-12 års är 13.30 – 17.00 Efter 17 kan barnen gå över till Fritidshemmet F-3 som stänger 17.30 

Mellanmål serveras dagligen mellan 14.30-15.30

Exempel på aktivtiter: Trädgård – plantering och blommor, Mat & bak, skapande, band, sällskapsspel och arrangerande tävlingar och turneringar. Aktiviteterna förändras efter elevernas intresse och efterfrågan. Om man inte väljer någon av aktiviteterna så har vi alltid: Biljard, pingis, fotbollsspel och diverse kort och brädspel. 

På lov har vi verksamhet tillsammans med Fritidshemmet F-3.

Läs om regler kring ansökan och uppsägning av plats på Sollentuna kommuns hemsida. 

Enklast nås vi på mail: 10-12@vibyskolan.se

Telefon: 08-626 75 80, välj dig fram till 10-12 års verksamheten

Vi ses! /Dan, Wille, Christopher & Johan

Vcafé

Vcafé ligger i Vibysalen på Vibyskolan.

Målgruppen är ungdomar mellan 12-18 år, dock måste du ha börjat i sjätte klass för att få gå på fritidsgården dvs fr o m. höstterminen i 6:an.

För att få komma till Vcafé behöver du ett medlemsskap i Sollentuna fritidsgårdar. Den kostar 50:- / läsår och gäller på alla fritidsgårdar i Sollentuna kommun.

Vi lägger stor vikt vid att det är ungdomarnas gård. Varje kväll har vi en ungdomsvärd som hjälper till med caféet. Värdarna är ungdomar som går på gården.

Du som kommer hit till Vcafé kan välja på aktiviteter såsom att spela pingis, biljard, x-box samt att umgås vid TV:en. Eller helt enkelt bara hänga med kompisar, tex uppe i vårt mysloft. Vi har också en stor skolgård där det alltid finns ungdomar som spelar fotboll m.m.

En fin replokal har vi också med elgitarrer, bas trummor m.m. Den kan ungdomar boka en tid i för att repa med bandet.

I caféet säljer vi bl.a. nachos, pommes frites, dryck, godis och egentillverkade smoothies.

Vi arrangerar då och då specialkvällar med disco, rockkvällar, lan, övernattning m.m. Allt utifrån ungdomarnas egna önskemål.

Personalen på Vcafé har lång erfarenhet av arbete med  barn och undomar. Vi har ett gott samarbete med Närpolisen i Sollentuna, Fältteamet i sollentuna samt Fältfritidsledarna.

Vi arbetar aktivt mot alkohol och droger!

Vibyskolans nattvandring utgår från Vcafé.

Våra Öppettider
Onsdag-torsdag 18:30-22:00
Fredag-lördag 18:30-24:00

Ni hittar mer information om oss på www.vcafe.se och genom att följa oss på Instagram.

Vi ses!

/Olle, Anja, Cecilia, Wille, Joel, Julia och Calle