Varför välja Vibyskolan?

Vibyskolan startades 1999 och har under alla år haft som aktivt mål att vi ska vara En skola att längta till både för elever såsom för personal. Det är viktigt för att oss att våra elever upplever att vi är deras skola och arbetsplats samt att vi tillsammans arbetar för deras och verksamhetens utveckling. Här på hemsidan kan du läsa mer om vår verksamhet och tveka inte att höra av dig om du har funderingar och frågor på rektor@vibyskolan.se

 

Sök plats på Fritidshemmet och 10-12-års verksamheten

Du söker och säger upp plats i fritidshemsverksamheten via Sollentuna kommuns e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Sök plats

När du gör en ansökan om skolplats i januari-februari ansöker du också om en plats  på skolans fritidshem. Övrig tid under läsåret ansöker du om plats via kommunens e-tjänst för detta.

På sidan Alla fritidshem och fritidsgårdar kan du se vilka skolor som erbjuder fritidshemsverksamhet år F-6. Fritidshemsplaceringar för blivande förskoleklassbarn börjar gälla från den 8 augusti det år barnet fyller sex år. Vill du ha en senare inskolning, ta kontakt med skolan.

Säg upp plats

Ändringar och uppsägningar görs via vår e-tjänst för skola och barnomsorg. Uppsägning av en plats i skolbarnsomsorg ska ske senast två månader innan barnet slutar i fritidsverksamheten/familjedaghemmet. Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen gjorts via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Barn som går i årskurs 3 har rätt till plats på fritidshemmet/familjefritidshemmet till och med 31 juli inför årskurs 4. Har skolan fritidshem för årskurs 4-6 kan dit barn fortsätta i den verksamheten, men som vårdnadshavare måste du, via e-tjästen, söka en plats i där.

Innan den 1 april söks Modersmålsundervisning

Information hittar ni på Sollentuna kommuns hemsida. Blanketter hittar ni även här på vår sida under just Blanketter.