Blanketter

Blanketter

Anmälan av datorer och iPads

Utdrag från Elevavtal
Utdrag från Elevavtal som varje elev och vårdnadshavare i åk 4-9 skrivit på i samband med att dator/iPads togs emot första gången.

§ 4 Fel, förlust eller stöld

I händelse av stöld eller förlust av utrustningen eller om fel uppstår skall Eleven anmäla detta till skolan. Eleven ansvarar för kostnaden för reparation och/eller förlust av utrustningen som orsakas av felaktig förvaring, vårdslöst eller uppsåtligt handlande. Om något händer med datorn av en olyckshändelse är självrisken 1000kr vilket är en kostnad som skolan och Eleven delar på. Eleven betalar då alltså 500kr.

Om något händer med laddaren av en olyckshändelse delar skolan och eleven på kostnaden, eleven betalar därmed 50% av vad en ny laddare kostar.

Om utrustningen uppsåtligen skadas på ett sätt som inte täcks av garantin eller försäkring, blir Eleven/Målsman fullt ut ersättningsskyldig för återanskaffning eller reparation av utrustningen.

VIKTIGT: Vid eventuellt fel på dator eller laddare måste detta anmälas inom 6 månader efter det att skadan upptäckts/skett annars går det inte på garantin.

Så här gör du:

  1. Du som elev måste vara inloggad på ditt skolkonto.
  2. Gå till sidan: FELANMÄLAN
  3. Skriv felanmälan och skicka in.