Välkomna till öppet hus på Vibyskolan!

Inför skolvalet 2022 bjuds ni härmed in till öppet hus tisdagen den 18 januari kl 16-18.

Följ vår verksamhet redan nu på Instagram @vibyskolan och få ögonblick från våra verksamheter: skolan, fritidshemmet och vår fritidsgård Vcafé. 

Skolval 2022

Nu är det snart dags att göra ett skolval för ditt barn eller är du intresserad av att byta till oss?

Läs om hur du ställer dig i vår kö HÄR!

Skolansökan till kommande läsår pågår mellan den 10 januari och den 1 februari 2022.
Om du önskar byta skola under läsåret ansöker du om byte till oss!

Ni kan läsa mer om hur ni går tillväga på kommunens plattform på https://www.sollentuna.se/skolansokan

 

Varför välja Vibyskolan?

Vibyskolan firade förra året 20 år som skola, och under alla 20 år har vi haft som aktivt mål att vi ska vara En skola att längta till både för elever såsom för personal. Det är viktigt för att oss att våra elever upplever att vi är deras skola och arbetsplats samt att vi tillsammans arbetar för deras och verksamhetens utveckling. Här på hemsidan kan du läsa mer om vår verksamhet och tveka inte att höra av dig om du har funderingar och frågor på rektor@vibyskolan.se

”Orka plugga”

Tips på bra sida för att tillsammans med ditt barn diskutera allt från källkritik, att resonera till studieteknik är UR:s Orka Plugga

Varje höst har vi ett föräldramöte med fokus på hur vi arbetar med betyg och bedömning.

Temat syftar till att skapa delaktighet och ge inblick i hur vi arbetar med förmågor, bedömning samt betyg.

Sök plats på Fritidshemmet och 10-12-års verksamheten

Du söker och säger upp plats i fritidshemsverksamheten via Sollentuna kommuns e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Sök plats

När du gör en ansökan om skolplats i januari-februari ansöker du också om en plats  på skolans fritidshem. Övrig tid under läsåret ansöker du om plats via kommunens e-tjänst för detta.

På sidan Alla fritidshem och fritidsgårdar kan du se vilka skolor som erbjuder fritidshemsverksamhet år F-6. Fritidshemsplaceringar för blivande förskoleklassbarn börjar gälla från den 8 augusti det år barnet fyller sex år. Vill du ha en senare inskolning, ta kontakt med skolan.

Säg upp plats

Ändringar och uppsägningar görs via vår e-tjänst för skola och barnomsorg. Uppsägning av en plats i skolbarnsomsorg ska ske senast två månader innan barnet slutar i fritidsverksamheten/familjedaghemmet. Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen gjorts via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Barn som går i årskurs 3 har rätt till plats på fritidshemmet/familjefritidshemmet till och med 31 juli inför årskurs 4. Har skolan fritidshem för årskurs 4-6 kan dit barn fortsätta i den verksamheten, men som vårdnadshavare måste du, via e-tjästen, söka en plats i där.

Innan den 1 april söks Modersmålsundervisning

Information hittar ni på Sollentuna kommuns hemsida. Blanketter hittar ni även här på vår sida under just Blanketter.