Elevens val

Elevens val

“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild ska vara inslag i skolans verksamhet.” Lgr 11

Vilka val finns?

I ”En skola att längta till” och en skola med stort elevinflytande anser vi att eleverna ska ha inflytande över sitt dagliga lärande. Från och med årskurs 6 kan eleverna ägna 2,5 timmar i veckan åt Elevens val. 1,5 timme är ett val i grupp som avser fördjupning inom de aktiviteter som skolan eller utomstående föreningar kan erbjuda. Resterande timme avsätts till fördjupning i något av skolan ämnen med stöd av mentor eller ämneslärare.

Idrott

Här får du möjligheten att testa på sporter som du kanske aldrig haft kontakt med eller träna mer på sporter som du kan sedan tidigare. Men också att köra den sport i hallen som du vill ägna extra tid åt som det inte alltid finns tid och möjlighet för på ordinarie ID-undervisning.

Kreativ Matematik

Fördjupning i matematiska metoder på ett kreativt sätt.

Kreativ miljö

Var med och skapa en kreativ lärmiljö på skolan. Spika, putsa, klippa, limma, möblera om och sy – det är nästan bara fantasin som sätter gränser. I vilken miljö trivs du och lär dig bäst?

 

Elever i åk 9 möjlighet att driva och hålla i ett Elevens val på egen hand med stöd av pedagog. Just nu har vi två sådana val; Digitala spel och Filmanalys

 

Från och med hösten 2010 har två Elevens val-grupper utökats pga stort elevintresse. Detta innebär att eleverna avsätter ytterligare 1,5 timme i veckan för sitt Elevens val.

Elevens val Musikal

Valet innefattar sång, dans, teater och ensemblespel samt en del scenografi. Som elev väljer du en av dessa inriktningar under hösten dock testar du på samtliga. Om du väljer t ex. dans innebär det att din inriktning är dans, men det kan även ingå en del sång.

Utifrån förkunskaper, intresse och nyfikenhet får du stöd och uppmuntran så att du vågar och vill fördjupa dig inom din inriktning. Varje år mynnar detta elevens val ut i en produktion där alla inriktningar samarbetar mot ett gemensamt mål. Egen inriktning kan som övriga elevens val påverka betyget i berörda ämnen. Eleverna i Elevens val Musikal deltar till viss del i skolans övriga evenemang samt andra uppdrag utanför skolan.

Elevens val Fotboll

Vibyskolans elevens val fotboll tränar två morgonpass i veckan med inriktning på den individuella tekniken och funktionen. Samtliga som deltar är ombytta vid träningsstart i våra särskilda Vibyskolans kläder och duschar efter fyspassen.

Vi har vid tillfällen teorilektioner under vintern då vi ej har möjlighet att vara utomhus. Att ha två individuella träningspass extra i veckan  utvecklar och förbättrar dig som fotbollsspelare samt få dig piggare och mer alert under skoltid.

“Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” Lgr 11