Elevens val

“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild ska vara inslag i skolans verksamhet.” Lgr 11

Vilka val finns?

I ”En skola att längta till” och en skola med stort elevinflytande anser vi att eleverna ska ha inflytande över sitt dagliga lärande. Från och med årskurs 6 kan eleverna ägna 2,5 timmar i veckan åt Elevens val. 1,5 timme är ett val i grupp som avser fördjupning inom de aktiviteter som skolan eller utomstående föreningar kan erbjuda. Resterande timme avsätts till fördjupning i något av skolan ämnen med stöd av mentor eller ämneslärare.

1. Idrott, friluftsliv och slöjd

Här får du möjligheten att testa på sporter som du kanske aldrig haft kontakt med eller träna mer på sporter som du kan sedan tidigare. Men också att köra den sport i hallen som du vill ägna extra tid åt som det inte alltid finns tid och möjlighet för på ordinarie ID-undervisning. I idrottsämnet ingår även friluftsliv som även kommer att ingå här och vore det inte kul att tillverka din egen kåsa inför matlagningen utomhus?

2. Film
 och PR

Här har ni möjlighet att skapa med både rörliga bilder och stillbilder. Reklam står i fokus! Ni kommer att få arbeta med hur man kan tänka kring reklam och hur man egentligen skapar den.

3. Kreativ Matematik

Fördjupning i matematiska metoder på ett kreativt sätt.

4. NO-experiment
Få mer tid för att labba i No-salen och utforska experimentens häftiga värld.

5. Gastronomi

Älskar du mat och hur den tillagas och inte minst varför den blir som den blir, väljer du detta lockande val! Vi arbetar tillsammans i skolans kök.

6. Brädspel

Listighet och logik och också träda in i en annan karaktär än sin egen – låter det spännande? Det får du göra under detta val!

 

Från och med hösten 2010 har två Elevens val-grupper utökats pga stort elevintresse. Detta innebär att eleverna avsätter ytterligare 1,5 timme i veckan för sitt Elevens val.

7. Elevens val Musikal

Valet innefattar sång, dans, teater och ensemblespel samt en del scenografi. Som elev väljer du en av dessa inriktningar under hösten dock testar du på samtliga. Om du väljer t ex. dans innebär det att din inriktning är dans, men det kan även ingå en del sång.

Utifrån förkunskaper, intresse och nyfikenhet får du stöd och uppmuntran så att du vågar och vill fördjupa dig inom din inriktning. Varje år mynnar detta elevens val ut i en produktion där alla inriktningar samarbetar mot ett gemensamt mål. Egen inriktning kan som övriga elevens val påverka betyget i berörda ämnen. Eleverna i Elevens val Musikal deltar till viss del i skolans övriga evenemang samt andra uppdrag utanför skolan.

8. Elevens val Fotboll

Vibyskolans elevens val fotboll tränar två morgonpass i veckan med inriktning på den individuella tekniken och funktionen. Samtliga som deltar är ombytta vid träningsstart i våra särskilda Vibyskolans kläder och duschar efter fyspassen.

Vi har vid tillfällen teorilektioner under vintern då vi ej har möjlighet att vara utomhus. Att ha två individuella träningspass extra i veckan  utvecklar och förbättrar dig som fotbollsspelare samt få dig piggare och mer alert under skoltid.

“Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” Lgr 11