Elevhälsa

Elevhälsa

Vi ser god Elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elev, förälder och personal. På Vibyskolan finns tillgång till ett Elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, speciallärare och skolpsykolog. Knutna till teamet är även SYV (studie- och yrkesvägledare), logonom, logoped och skolläkare. All personal är en del av Elevhälsan och arbetar ständigt med att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Skolhälsovårdens rutinprogram på Vibyskolan

Förskoleklass: Hälsobesök elev och vårdnadshavare (samtal, längd och vikt)
Årskurs 1: Hälsobesök (längd, vikt, syn och hörsel) samt skolläkarbesök för elev och vårdnadshavare (läkarundersökning och vaccination)
Årskurs 2: Hälsobesök (samtal, längd, vikt, syn, rygg)
Årskurs 4: Hälsobesök (samtal, längd, vikt, syn, rygg)
Årskurs 6: Hälsobesök (samtal, längd, vikt, syn, rygg, vaccination flickor)
Årskurs 8: Hälsobesök (samtal, längd, vikt, syn, rygg, vaccination)

Information om tidpunkter för respektive kontroll/vaccination kan du som elev och förälder på Vibyskolan se i kalendern på InfoMentor.

Kompletterande hälsoundersökningar genomförs av skolläkare vid behov.

Skolhälsovården verkar främst för förebyggande hälsovård. Vid medicinska problem,
akutsjukvård eller annan typ av skada som uppkommit utanför skolan hänvisas till Vårdcentralen.

Norrvikens vårdcentral har telefonnummer 123 421 10.

Läs mer om hur vi arbetar med Normer och Värden som är en av våra fyra hörnstenar.