Elevhälsa

Elevhälsa

Vi ser god Elevhälsa som en grund för bra studier och en trygg skoltid för både elev, förälder och personal. På Vibyskolan finns tillgång till ett Elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Knutna till teamet är även SYV (studie- och yrkesvägledare), logonom, logoped och skolläkare. All personal är en del av Elevhälsan och arbetar ständigt med att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

En skola ses, precis som andra inrättningar som ger vård av olika slag som vårdgivare. Företaget Klara E AB  tog den 27 mars 2020 över vårdgivaransvaret för elevhälsans medicinska insats på Vibyskolan. I praktiken innebär det att vår skolsköterska Sarah Keri kommer att ha kontakt med Klara Elevhälsa om rutiner och metoder samt att vi kommer att ha skolläkare via dem. Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet  och blir Vibyskolans samarbetspartner. 

Elevhälsans medicinska insatser i praktiken kommer att fortsätta med samma sorts insatser men med några förändringar i basprogrammet. Tex förändring för tidpunkter av vaccinationer och hälsobesök. Basprogrammet kommer att läggas upp på skolans hemsida.

Klara Elevhälsa har bedrivit elevhälsa sedan 2005 och samarbetar med olika skolor i hela Sverige. Med personlig service och lång erfarenheten i branschen hjälper de såväl offentliga som privata uppdragsgivare med både det medicinska vårdgivaransvaret och bemanningslösningar för all personal inom elevhälsa. Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid.

Vid frågor kontaktar du skolsköterska Sarah Keri sarah.keri@vibyskolan.se  

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på Vibyskolan vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65. 

 

Basprogram för elevhälsans medicinska insatser på Vibyskolan

Förskoleklass: Skolläkarbesök för elev och vårdnadshavare. Inför det besöket kontrolleras elevens syn, längd- och viktutveckling av skolsköterska.
Årskurs 1: Hörselscreening
Årskurs 2: Vaccination MPR (mässling, påssjuka, röda hund). Uppföljning vikt- och längdutveckling.
Årskurs 4: Hälsobesök (samtal, längd, vikt, syn, rygg)
Årskurs 5: Vaccination HPV (humant papillomvirus)
Årskurs 6: Uppföljning längd- och viktutveckling samt kontroll av rygg.
Årskurs 8: Hälsobesök (samtal, längd, vikt, syn, rygg) Vaccination DTP (difteri, stelkramp och kikhosta)

Information om tidpunkter för respektive kontroll/vaccination kan du som elev och förälder på Vibyskolan se i kalendern på InfoMentor.

Kompletterande hälsoundersökningar genomförs av skolläkare vid behov.

Skolhälsovården verkar främst för förebyggande hälsovård. Vid medicinska problem,
akutsjukvård eller annan typ av skada som uppkommit utanför skolan hänvisas till Vårdcentralen.

Norrvikens vårdcentral har telefonnummer 123 421 10.

Läs mer om hur vi arbetar med Normer och Värden som är en av våra fyra hörnstenar.