Entreprenörskap & Omvärlden

Entreprenörskap och Omvärlden

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”. Lgr 11 kap 1

Med entreprenörskap syftar vi på en attityd som främjar elevernas vilja att ta upptäcka och därmed ytterligare sätt att ta till sig kunskap. Med denna attityd vill vi ta till vara på engagemanget, resurserna och idéerna såväl bland elever, föräldrar och pedagoger. Att stimulera entreprenörskap i skolan innebär:

  • att på olika sätt stärka elevernas tro på sin egen förmåga att skapa något själva
  • att öppna skolan och ta in resurser utifrån, engagera föräldrar, företag och närsamhälle
  • att genom integrering av olika ämnen ge helhetsbilder
  • att eleverna får se nyttan av sina kunskaper i skolans olika ämnen
  • att eleverna får kunskap om hur samhälle och företag fungerar

Vi vill att våra elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende bevaras och utvecklas. Med arbetsmetoder och aktiviteter som bygger på eleverna och deras intressen ökar lusten att lära mer. Förmågan till samarbete, kritiskt tänkande och ansvar för den egna lärprocessen är kompetenser som är användbara för livet i allmänhet och för framtiden.

Elever på Vibyskolan är både aktiva och drivande i skolans föreningar vilket resulterar i undervisning på andra skolor och arbete på skolans fritidsgård.

PRAO-perioden ser vi som en stor del i att stärka eleven i att skapa något själva och få kunskap om samhället. Vi arbetar med samhälle, framtid och studie- och yrkesvägledning som en röd tråd genom skolans alla årskurser.

Vi har tillgång till en studie- och yrkesvägledare (SYV) som har schemalagd tid på skolan. Arbetet med funderingar och planering för fortsatta studier och arbete bör komma in så tidigt som möjligt för att väcka nyfikenhet och skapa intresse för framtiden.

Skolans elever har också möjlighet att vara med och utveckla skolans Evenemang och Elevens val.

 

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.” Lgr 11 kap 1

Den stora världen kommer närmare genom våra internationella projekt.

Genom kontakter och utbyte med andra länder har våra elever en global medvetenhet som bidrar till ökad förståelse för hur människor i andra delar av världen lever. När vi får besök av våra vänner från Sydafrika och Kina är förmågan att kommunicera inte längre ett skolämne, det är en självklarhet som i hög grad bidrar till att öka varje elevs självkänsla.

Under VT 2016 får vi besök från vår vänskola i utkanten av Pretoria i Sydafrika. Samarbetet med Cornwall Hill Collage har pågått sedan 2003. Våra elever får ta emot gäster som bor hos dem under hela besöket, vid nästa besök i Sydafrika bor våra elever hos sina nya vänner. Genom att bo hemma hos varandra får vi den närhet, vardagskänsla och kunskap som vi bl a vill komma åt genom projekten.

Den senaste gången vi besökte Kina var i april 2012. Tillsammans med en grannskola besökte vi Qianmen Foreign Language school i centrala Beijing och samma år besökte de oss. Kontrasterna precis som tillfällen för att lära sig nya saker om varandras kulturer och vardagsliv har varit många både vid vårt besök och deras besök här. Livet i centrala Beijing och vardagslivet och kulturen i Viby och Sollentuna skiljer sig en del.

På våren 2014 besökte några av våra pedagoger Hansol Middle School i Sejong-City i Sydkorea. Hansol Middle School är en så kallad Smart school med undervisning tydligt integrerad med IKT. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med skolan och att få lära oss om mer om livet i Sejong-City och Sydkorea.

Våra vänskolor ligger så långt bort från oss men våra ungdomar står många gånger inför samma situationer i kompisgänget och samma känslor inför tonåren. Den stora världen blir liten. Vi kan lära oss så mycket av varandra genom att följas åt i vardagliga situationer och bo hemma hos varandra. Tänk att kunna få möjlighet att bo i en kinesisk familj i en vecka!