Plats på Vibyskolan?

Dags för skolansökan 2022

Frågor & Svar

 

Till vilka årskurser tar Vibyskolan in elever lå 21/22?

Vibyskolan tar varje år in 28 elever till förskoleklass.

Nyhet för läsåret 20/21 är att vi tar in 28 elever till åk 4!

Måste jag stå i Vibyskolan egen kö?

Ja!

För att bli erbjuden plats på Vibyskolan måste ert barn stå i skolans kö. Anmälan till kön gör man genom att fylla i blanketten Anmälan till Vibyskolans kö. Ködatumet räknas från den dagen då Vibyskolan får in er anmälan.

När det är dags för önskad skolstart hos oss, väljer ni Vibyskolan som förstahandsval på kommunens plattform i samband med perioden för Skolansökan.

Vilka köregler har Vibyskolan?

Intag sker baserat på

  • registrerat ködatum
  • syskonförtur
  • närhet till skolan (boende i Viby har företräde)

Vad händer om vi aktivt tackar nej till en plats på Vibyskolan?

Om ni inför en läsårsstart eller under ett pågående läsår får frågan om ni vill få en plats på Vibyskolan då det öppnat upp en ledig placering, och ni då tackar nej till platsen mister ni er köplats. Vid nytt intresse för oss ställer ni er åter i vår kö.

Detta gäller inte om ni under Skolansökansperioden ej får en av våra 28 platser. Om det sker har ni kvar er köplats och vi tar kontakt med den som står näst i kön då ledig plats uppstår.

När ska skolansökan göras? 

Ansökan på kommunens plattform görs mellan den 10 januari och senast den 1 februari 2022. Det har ingen betydelse när under denna period du ansöker. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering, men det är viktigt att du gör en skolansökan för ditt barn som ska börja förskoleklass alt går i en skola som ej erbjuder nästföljande årskurs.

Du kan också ansöka om byte av grundskola.

Läs mer om Skolansökan på https://www.sollentuna.se/skolansokan

Hur gör jag om perioden för årets skolansökan är slut?

Du ansöker då om byte av grundskola på kommunens plattform. Tag gärna kontakt med oss! 

Hur gör jag om vi önskar plats på Fritidshemmet?

Vibyskolan har Fritidshem F-3 samt vad vi kallar 10-12-års. Läs mer om ”Aktiviteter efter skoldagen” på vår hemsida.

Fritidsverksamhet Fritidsverksamhet erbjuds skolbarn från förskoleklass till årskurs 6. Du kan söka fritidshemsplats i samband med att du ansöker om skolplats. När du loggat in i e-tjänsten och gör din ansökan har du möjlighet att ange att du önskar en fritidshemsplats åt ditt barn.

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxa tillämpas. För mer information se https://www.sollentuna.se/forskola–skola/Forskola/avgifter/ . Inför höstterminen 2021 kan ditt barn i förskoleklass få en fritidshemsplats tidigast från den 1 augusti 2021.

Kan vi besöka skolan inför valet?

Ja öppet hus hålls tisdagen den 18 januari mellan 16-18

Kan jag söka till Vibyskolan även om jag inte

önskar plats i förskoleklass eller åk 4?

Ja!

Då det blir en ledig plats under pågående läsår tar vi kontakt med den som står näst på tur i vår kö. Så om du är intresserad av att gå hos oss ska du ställa dig i vår kö. Håll utkik på hemsidan, där vi också annonserar om vi har lediga platser under året.

Vad händer efter vårt val?

När ansökningsperioden är slut börjar antagningsarbetet. I mars/april (närmare datum kommer att publiceras på sollentuna.se) kommer du att få ett placeringsbeslut hemskickat till barnets folkbokföringsadress. Skolplaceringen måste bekräftas av samtliga vårdnadshavare. Har du gjort en obligatorisk skolansökan för ditt barn ska det hemskickade placeringsbeslutet undertecknas och skickas tillbaka till skolan. Har du ansökt om skolplats för ditt barn för att ni flyttar in till kommunen eller om barnet ska byta skola, ska samtliga vårdnadshavare acceptera skolplaceringen via kommunens e-tjänst. Information om detta följer med placeringsbeslutet.

När placerings arbetet är klart får du ett informations- och välkomst brev av oss på Vibyskolan! 

Hur får jag information om skolan?

Vi rekommenderar er att redan nu kan ni följa vår verksamhet på Instagram. Där får ni ögonblick från verksamheten och kortare

information om oss.

@vibyskolan

@vcafeviby

 

Inför Skolansökansperioden går det det hem informationsbrev till alla som står i vår kö för aktuella årskurser.

Hur tar jag kontakt med er?

Rektor Jessica Boije

08-626 75 00 eller  0739-80 87 77

jessica.boije@vibyskolan.se

Biträdand Rektor Pauliina Björkman

08-626 75 00 eller 0734-61 30 58

pauliina.bjorkman@vibyskolan.se

Vill du lämna någon kompletterande information för kö anmälan eller har frågor kan du göra det genom att skicka brev alt e-post info@vibyskolan.se

Till aktuella blanketter

Blanketten skickas till:

Vibyskolan
Kornettvägen 44
192 73 Sollentuna

Alternativt kommer ni förbi vår expedition och lämnar in den personligen.