Läsårsdatum

Läsårsdatum

2021-2022

Ni hittar pågående läsår längre ner

Höstterminen 2021, 85 dagar

18/8 Läsårsstart Hel skoldag

v. 44  Höstlov

21/12 Julavslutning & terminens sista skoldag

Vårterminen 2022, 93 dagar

10/1 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet

11/1 Terminens första dag

v. 9 Sportlov

16/3 Studiedag Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet

v. 15 Påsklov

18/4 Annandag Påsk, helgdag

26/5 Kristi himmelsfärd,  helgdag

6/6 Sveriges nationaldag, helgdag

9/6 Skolavslutning & läsårets sista skoldag

 

Läsåret innehåller sammanlagt 178 skoldagar.

Vid några tillfällen under läsåret går eleverna halvdagar p g a tid för utvecklingssamtal samt studiedagar för lärare. Information till berörda går ut i god tid inför varje tillfälle. Hemstudier kan ges vid dessa tillfällen.

Skolan är stängd alla lovdagar studiedagar och helgdagar.

Fritidshemmet är stängt helgdagar, aftnar och under juliveckorna 28, 29 och 30

Information går ut till berörda. Vid omsorgsbehov under dessa veckor meddelas skolledning och Fritidshem.

2020-2021

Fredagen den 14/8-20 är Vibyskolan helt stängd. Fritidshemmet och 10-12 års har gemensam planeringsdag med lärarna.

Höstterminen 2020, 83 dagar
19/8 Läsårsstart Hel skoldag
v. 44 26/10 – 1/11 Höstlov
18/12 Julavslutning & terminens sista skoldag

Fritidshemmet har öppet i mellandagarna, förutom aftnar och helgdagar.

Vårterminen 2021, 95 dagar
7/1-8/1 Studiedagar, Skolan stängd, fritidshemmet + 10-12 års öppet
11/1 Terminens första dag
v. 9 Sportlov
17/3 Studiedag Skolan stängd, fritidshemmet + 10-12 års öppet
2/4 Långfredagen, heldag
v.14 Påsklov
13/5 Kristi himmelsfärd, helgdag
14/5 Lovdag Skolan stängd, fritidshemmet + 10-12-års öppet
10/6 Skolavslutning & läsårets sista skoldag

 

Läsåret 20-21 innehåller sammanlagt 178 skoldagar. Vid några tillfällen under läsåret går eleverna halvdagar p g a t ex tid för utvecklingssamtal och fortbildning för lärare. Information till berörda ges inför varje tillfälle och hemstudier kan ges. 

Skolan är stängd alla lovdagar studiedagar och helgdagar.

Fritidshemmet är stängt helgdagar, aftnar samt del av sommaren ex under juliveckorna 28, 29 och 30. Information om sommaren går ut till berörda vårdnadshavare.