Läsårsdatum

Läsårsdatum

2022-2023

Vårterminen 2023, 92 dagar

 • 9/1 Stängningsdag
 • 10/1 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 11/1 Terminens första dag
 • v. 9 Sportlov
 • 6/4 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 7/4  Långfredag
 • v. 15 Påsklov
 • 1/5  1 maj helgdag 
 • 2/5 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 18/5 Kristi Himmelsfärdsdag, helgdag 
 • 19/5 Klämdag Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 5/6 Klämdag Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 6/6 Sveriges nationaldag, helgdag
 • 13/6 Skolavslutning & läsårets sista skoldag

2023-2024

Höstterminen 2023

 • 18/8 Planeringsdag för all personal.
  OBS! Fritidshem och 10-12-års är stängda! 
 • 22/8 Läsårsstart Hel skoldag 
 • v. 44  Höstlov
 • 22/11 alt 29/11 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 22/12 Julavslutning & terminens sista skoldag

 

Vårterminen 2024

 • 8/1 Planeringsdag för all personal.
  OBS! Fritidshem och 10-12-års är stängda! 
 • 9/1 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 10/1 Terminens första dag
 • v. 9 Sportlov
 • v. 14 Påsklov
 • 1/5  1 maj helgdag 
 • 2/5 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 3/5 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 9/5 Kristi Himmelsfärdsdag, helgdag 
 • 10/5 Klämdag Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 6/6 Sveriges nationaldag, helgdag
 • 7/6 Klämdag Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet 
 • 14/6 Skolavslutning & läsårets sista skoldag

Läsåret innehåller sammanlagt 178 skoldagar.

Vid några tillfällen under läsåret går eleverna halvdagar p g a tid för utvecklingssamtal samt studiedagar för lärare. Information till berörda går ut i god tid inför varje tillfälle.

Hemstudier kan ges vid dessa tillfällen.

Skolan är stängd alla lovdagar studiedagar och helgdagar.

Fritidshemmet är stängt helgdagar, aftnar och under juliveckorna 28, 29 och 30

Information går ut till berörda. Vid omsorgsbehov under dessa veckor meddelas skolledning och Fritidshem.