Läsårsdatum

Läsårsdatum

2020-2021

Fredagen den 14/8-20 är Vibyskolan helt stängd. Fritidshemmet och 10-12 års har gemensam planeringsdag med lärarna.

Höstterminen 2020, 83 dagar
19/8 Läsårsstart Hel skoldag
v. 44 26/10 – 1/11 Höstlov
18/12 Julavslutning & terminens sista skoldag

Vårterminen 2021, 95 dagar
7/1-8/1 Studiedagar, Skolan stängd, fritidshemmet + 10-12 års öppet
11/1 Terminens första dag
v. 9 Sportlov
17/3 Studiedag Skolan stängd, fritidshemmet + 10-12 års öppet
2/4 Långfredagen, heldag
v.14 Påsklov
13/5 Kristi himmelsfärd, helgdag
14/5 Lovdag Skolan stängd, fritidshemmet + 10-12-års öppet
10/6 Skolavslutning & läsårets sista skoldag

 

Läsåret 20-21 innehåller sammanlagt 178 skoldagar. Vid några tillfällen under läsåret går eleverna halvdagar p g a t ex tid för utvecklingssamtal och fortbildning för lärare. Information till berörda ges inför varje tillfälle och hemstudier kan ges. 

Skolan är stängd alla lovdagar studiedagar och helgdagar.

Fritidshemmet är stängt helgdagar, aftnar samt del av sommaren ex under juliveckorna 28, 29 och 30. Information om sommaren går ut till berörda vårdnadshavare.