”Orka plugga”

Tips på bra sida för att tillsammans med ditt barn diskutera allt från källkritik, att resonera till studieteknik är UR:s Orka Plugga

Varje höst har vi ett föräldramöte med fokus på hur vi arbetar med betyg och bedömning.

Temat syftar till att skapa delaktighet och ge inblick i hur vi arbetar med förmågor, bedömning samt betyg.