En skola att längta till

Om oss

Vibyskolan sätter eleverna i centrum och vår vision är att vår verksamhet ska vara en skola att längta till för elever, föräldrar och personal.

Vi är en F-9 skola och ligger i Viby med närheten till Järvafältet.

Skolan har 2018-2019 337 elever och har aktiviteter efter skolan på Fritidshemmet för F-3, 10-12-års verksamhet samt fritidsgården Vcafé på kvällstid onsdag till lördag. Läs mer under Aktiviteter efter skoldagen.

Vibyskolan ägs av Vibyskolan ekonomisk förening (VEF) där föräldrar och personal är medlemmar.
Huvudmannen består av en föräldrastyrelse som arbetar ideellt. Läs mer om VEF och Styrelsen under just VEF.
All eventuell vinst investeras i verksamheten.

Vibyskolans verksamhet vilar på fyra hörnstenar;
Kunskap och förmågor, Normer och värden,
Elev och föräldrainflytande samt Entreprenörskap och omvärlden.

 

Vill du ha en plats på Vibyskolan?

Vibyskolan är, enligt skollagen, öppen för alla. Enligt vårt tillstånd från Skolverket att bedriva förskoleklass och grundskola skolår F till 9 har vi antagningsregler som bygger på ett kösystem och vissa förtursregler, se nedan.

Vibyskolan tar in nya elever till förekoleklass varje år, en klass i åk 6 läsåret 18/19 samt då en plats blir ledig under pågående läsår.

Fr o m 2011-04-14 gäller följande:

För att bli erbjuden plats på Vibyskolan måste ert  barn stå i skolans kö. Anmälan till kön gör man  genom att fylla i blanketten Anmälan till Vibyskolans kö. Ködatumet räknas från den dagen då Vibyskolan får in er anmälan. När sedan skolstart blir aktuellt aktiverar man sin  anmälan genom att skicka en för terminen gällande ansökningsblankett till Vibyskolan. Ansökan aktiveras också om man är intresserad av eventuella lediga platser under pågående termin.

Du som vårdnadshavare måste även ansöka om Vibyskolan som förstahandsval i skolvalet  i kommunen för att man ska kunna bli erbjuden en eventuell plats.

Ansökan gäller för angivet läsår och skall vara Vibyskolan tillhanda när perioden för ansökan om skolplats inom kommunen avslutas.

Därefter kommer intag att ske baserat på registrerat ködatum och med hänsyn tagen till syskonförtur och närhet till skolan (boende i Viby har företräde). Barn som erbjuds plats får besked via brev.

Vill du lämna någon kompletterande information för köanmälan, aktivering eller har frågor kan du göra det genom att skicka brev alt e-post.

Vibyskolan, Kornettvägen 44, 192 73 Sollentuna

anmalan@vibyskolan.se.

Till aktuella blanketter


Blanketten skickas till:

Vibyskolan
Kornettvägen 44
192 73 Sollentuna

Alternativt kommer ni förbi vår expedition och lämnar in den personligen.

Försäkringar

Har ditt barn råkat ut för en olycka under skoltid?

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller ej för sjukdom. Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida.