Skolval 2022

Nu är det snart dags att göra ett skolval för ditt barn eller är du intresserad av att byta till oss?

Läs om hur du ställer dig i vår kö HÄR!

Skolansökan till kommande läsår pågår mellan den 10 januari och den 1 februari 2022.
Om du önskar byta skola under läsåret ansöker du om byte till oss!

Ni kan läsa mer om hur ni går tillväga på kommunens plattform på https://www.sollentuna.se/skolansokan