Skolstart läsåret 2019-2020

Skolstart 20 augusti

Åk F-5 startar kl 8.00

Förskoleklassen samlas i sitt klassrum och spenderar dagen tillsammans med sina pedagoger.
Åk 1-5 samlas i sina klassrum för att sedan gemensamt med klassen gå till storsamling i Vibysalen.

Åk 6-9 startar kl. 9.00
Åk 6-9 samlas i sina klassrum för att sedan gemensamt med klassen gå till storsamling i Vibysalen.

Läsårsdatum 2019-2020 hittar ni på InfoMentor under Nyheter samt på www.vibyskolan.se under just rubriken Läsårsdatum.