Skolval 2019

Till läsåret 2019-2020 tar vi som vanligt in elever till förskoleklass och detta läsår även 28 elever till åk 6! Om du inte står i vår kö, fyll i vår köblankett. Glöm inte att aktivera din köplats. Här på hemsidan kan ni läsa mer om vår verksamhet och klicka på detta inlägg så kan du se filmen om Skolansökan i Sollentuna kommun! Till våra blanketter!