Sök plats på Fritidshemmet och 10-12-års verksamheten

Du söker och säger upp plats i fritidshemsverksamheten via Sollentuna kommuns e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Sök plats

När du gör en ansökan om skolplats i januari-februari ansöker du också om en plats  på skolans fritidshem. Övrig tid under läsåret ansöker du om plats via kommunens e-tjänst för detta.

På sidan Alla fritidshem och fritidsgårdar kan du se vilka skolor som erbjuder fritidshemsverksamhet år F-6. Fritidshemsplaceringar för blivande förskoleklassbarn börjar gälla från den 8 augusti det år barnet fyller sex år. Vill du ha en senare inskolning, ta kontakt med skolan.

Säg upp plats

Ändringar och uppsägningar görs via vår e-tjänst för skola och barnomsorg. Uppsägning av en plats i skolbarnsomsorg ska ske senast två månader innan barnet slutar i fritidsverksamheten/familjedaghemmet. Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen gjorts via e-tjänsten. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Barn som går i årskurs 3 har rätt till plats på fritidshemmet/familjefritidshemmet till och med 31 juli inför årskurs 4. Har skolan fritidshem för årskurs 4-6 kan dit barn fortsätta i den verksamheten, men som vårdnadshavare måste du, via e-tjästen, söka en plats i där.