Med över 90% legitimerade lärare skapar vi en mycket god pedagogisk miljö och utvecklar en tillgänglig lärmiljö.