Med över 100% legitimerade lärare skapar vi en mycket god pedagogisk miljö och utvecklar en tillgänglig lärmiljö.