Tjoho ett nytt läsår 2020-2021

Höstens föräldramöte åk 1-9 den 1 september ställdes in och istället går informationsbrev och filmer ut!