Välkomna till skolstart 2018/2019

Skolstart den 20 augusti

åk F-5 börjar kl. 8.00 med lärarparad + Fritidshemsparad F-3.

åk 6-9 börjar kl. 9.00 med lärarparad + Fritidshemsparad 10-12-års + Elevens val stormöte.

Samling i klassrummen sedan går mentorer och elever tillsammans ner till Vibysalen.

Första skoldagen spenderas med mentorerna.

Föräldramöte 28/8 kl. 18.30 

Vi startar i Vibysalen med presentation av årets fokusområden samt pedagogparad!