vibyskolan sollentuna

En skola att längta till

Vibyskolan

Vibyskolan startades 1999 och har under alla år haft som målsättning att vi ska vara “En skola att längta till”. Med 100% legitimerade lärare skapar vi en god pedagogisk miljö där vi utvecklar en tillgänglig lärmiljö vilket resulterar i mycket goda studieresultat.

Vår vision

Vibyskolans vision är att vara motiverande, utvecklande och inkluderande. Vi arbetar ständigt för en trygg skoldag och värnar om relationer, samarbete och kommunikation.

Motiverande

Vi har en lärande kultur, verklighetsanknuten undervisning och alla ges möjlighet till inflytande.

Utvecklande

Vi bygger vår verksamhet på forskning och beprövad erfarenhet. Alla tar ansvar för sitt eget lärande och får hjälp och stöd att nå sin fulla potential.

Inkluderande

Vi visar omtanke och respekt samt accepterar varandras olikheter. Vi uppmuntrar aktiviteter som skapar gemenskap och hälsa samt har en tillgänglig lärmiljö.

Finns det plats hos oss?

Läsåret 24/25 tar vi in en förskoleklass och enstaka elever i åk F-3 och åk 5. Kontakta oss om du vill veta mer!

Kontakta oss

Om Vibyskolan

Vibyskolan är en F-9 skola med ca 320 elever och 42 personal. Vi är en dynamisk plats där elevernas intressen och önskemål tas tillvara. I läroplanen tydliggörs vikten av att eleverna har rätt till en mångsidig och rik skolgång med utrymme att utvecklas även utanför ramen för traditionell klassrumsundervisning.

Om oss

Miljö och hållbarhet

Vi vill att miljö och hållbarhet ska vara en röd tråd som binder samman olika ämnen och visar betydelsen av kunskap i ett större sammanhang.

Läs mer

Barn och ungdomar är olika. De är intresserade av olika saker, de lär sig på många sätt och olika fort. Därför bedrivs skolans undervisning med varierade metoder så som föreläsningar, kooperativt lärande samt individuellt där undervisningen kan anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Lärande för alla

Finalister i Sollentuna pedagog- och skolledarpris

Anna-Karin: 2:a pris i Barn- och elevpriset

Jessica: 4:e pris i Skolledarpriset.