Operation ”Rädda bina”

Visste du att enligt Naturskyddsföreningen så är över 75 procent av världens jordbruksgrödor helt eller delvis beroende av insekts-pollinering? Flera olika studier visar på att insekterna minskar globalt. Till exempel visar en undersökning att landlevande insekter minskat med ungefär 30 % över 30 år. Vad har människan för delaktighet i detta och vad kan vi göra åt det?

Trädgårdsfritids

Projekt ” Trädgårdsfritids” syftar till att så frön för en framtida hållbar matproduktion .

Zero City: Framtidens stad

I projektet Zero city ges eleverna utrymme att reflektera kring hållbarhetsaspekterna utifrån de globala målen. Projektet är fördelat under en period på några veckor. Vid varje undervisningstillfälle ges eleverna möjlighet att utveckla kunskaper kring hållbarhet via erbjudet inspirationsmaterial.