vibyskolan sollentuna

Onlinekurs för elever och föräldrar

Vibyskolan har en egen elev- och föräldrautbildning för elever och föräldrar i åk 6. Kursen Online handlar om att skapa en samsyn och ett samarbete kring våra tonåringar. Syftet med Online är bland annat nätverksbyggande bland föräldrar, att öka förståelsen mellan föräldrar och barnen om helg och vardag och inte minst förebygga kränkningar, utanförskap och fördomar.