vibyskolan sollentuna

Synpunkter och klagomålshantering

Vid problem prata med skolan först

Kontaktvägar

Om du har synpunkter, förslag eller klagomål på verksamheten ber vi dig i första hand att tala med mentor och/eller lärare och i andra hand kontakta skolans ledning. 

Skulle problemen kvarstå och du fortfarande inte är nöjd  med hur ärendet behandlats finns möjlighet att vända sig till huvudmannen, Vibyskolans ekonomiska förening. Styrelsen för Vibyskolans ekonomiska förening tar emot dina synpunkter och eventuella klagomål via klagomal@vibyskolan.se. När du lämnar dina synpunkter här kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen som återkopplar till dig.

Dina synpunkter är viktiga för oss.