vibyskolan sollentuna

Logga in

InfoMentor

InfoMentor är vår lärplattform och fungerar som en kommunikation mellan elev – skola – hemmet. Här finner ni kalender, planeringar och bedömning mm.

Stöter ni på problem hör av er till infomentorsupport@vibyskolan.se

Logga in

Google Apps

Google Apps miljö används som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen med funktioner som classroom, drive och e-post.

Kontakta mentor eller ämneslärare om ni är mer intresserade av hur verktyget används.

Logga in