vibyskolan sollentuna

Evenemang på Vibyskolan

Inom skolans ämnen arrangeras olika evenemang för att skapa ett kreativt lärande, en dynamisk skolvardag och lärmiljö samt öka tryggheten genom att årskursintegrera evenemangen.

Återkommande eventdagar

Under året har vi återkommande evenemang såsom kick off-dagar, lägerskola, naturdagen, fadderläsning, faddegruppsevenemang, skribentevent,  idrottsturneringar, pi-dag, bokens dag, kunskapsorientering och vibyskolans dag samt gemensamma rastaktiviteter.