vibyskolan sollentuna

VEF och huvudman

1999 startade ett gäng engagerade föräldrar Vibyskolan. De ville skapa en skola med stort elevinflytande och en skola som fokuserade på kunskap och förmågor. Det skulle vara en skola som elever, föräldrar och personal skulle längta till. Vibyskolan vilar ännu på grundstenar som lades då och drivs fortfarande av engagerade föräldrar med stort inflytande av elever och personal.

Om föreningen och medlemsskap

Vibyskolan ägs av Vibyskolans ekonomiska förening (VEF) där föräldrar och personal är medlemmar. Att det är en ekonomisk förening innebär att föreningen är en självständig juridisk person med egen ekonomi. Det innebär i sin tur att medlemmar i föreningen inte riskerar sin egen ekonomi vid konkurs. VEF lyder under lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

Huvudman för Vibyskolan är styrelsen som består av föräldrar som arbetar ideellt. Föreningens främsta syfte är att ge barnen en bra kunskapsplattform för fortsatta studier, anpassad efter varje elevs grundläggande behov. VEF har inget vinstintresse utan eventuellt överskott återinvesteras i skolans verksamhet. VEF är registrerat hos Patent- och registreringsverket (PRV) och har organisationsnummer 769603-4201.

Det finns inget krav på att föräldrar med barn i Vibyskolan ska vara medlemmar i VEF. Att vara medlem ger dig möjlighet att påverka på olika nivåer.

Styrelsen i VEF – Vilka är vi?

Styrelsen väljs i samband med föreningens årsstämma i april varje år.Vi som är med i styrelsen april 2024 – april 2025.

Torgny Fälthammar, ordförande
Pär Ringström, vice ordförande
Jonas Syrén, kassör
Elsa Olsson, ledamot
Jeanette Ahlström, ledamot
Sandra Svensson, ledamot
Andreas Helsing, suppleant
Caroline Karls, suppleant

Kontakt: styrelsen@vibyskolan.se

Styrelsens arbete – Vad gör vi?

Vi som är med i styrelsen tycker att det är roligt att tillsammans med er alla – skolledning, personal, elever och vårdnadshavare – vara med och forma förutsättningarna för alla Vibyskolans elever vardag och skolgång. Styrelsen har också det yttersta ansvaret som arbetsgivare och att vår personal trivs och utvecklas med oss. Tillsammans formar vi En skola att längta till.

Styrelsen träffas en gång per månad med undantag för juli. Skolledning och ekonomi är representerade på varje möte. Vi följer en stående agenda där Skolledningen och Ekonomi rapporterar utveckling och händelser den senaste månaden. Varje styrelsemedlem ansvarar för ett eget område och rapporterar eventuella händelser där. Vi delar information om vårt arbete via våra medlemsbrev.

Styrelsens arbete följer ett årshjul. Det är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete att följa årshjulet och de ingående aktiviteterna. Vi deltar och representerar styrelsen på t ex Vibyskolans dag, föräldramöten och informationskväll inför skolval. 

Stadgar

File Icon

Stadgar

Vill du bli medlem?

För att bli medlem i föreningen behöver du först fylla i och skicka in ansökningsformuläret. Det gör enklast vi länken nedan!

Medlemsansökan