vibyskolan sollentuna

VEF och huvudman

1999 startade ett gäng engagerade föräldrar Vibyskolan. De ville skapa en skola med stort elevinflytande och en skola som fokuserade på kunskap och förmågor. Det skulle vara en skola som elever, föräldrar och personal skulle längta till. Vibyskolan vilar ännu på grundstenar som lades då och drivs fortfarande av engagerade föräldrar med stort inflytande av elever och personal.

Om föreningen och medlemsskap

Vibyskolan ägs av Vibyskolans ekonomiska förening (VEF) där föräldrar och personal är medlemmar. Att det är en ekonomisk förening innebär att föreningen är en självständig juridisk person med egen ekonomi. Det innebär i sin tur att medlemmar i föreningen inte riskerar sin egen ekonomi vid konkurs. VEF lyder under lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

Huvudman för Vibyskolan är styrelsen som består av föräldrar som arbetar ideellt. Föreningens främsta syfte är att ge barnen en bra kunskapsplattform för fortsatta studier, anpassad efter varje elevs grundläggande behov. VEF har inget vinstintresse utan eventuellt överskott återinvesteras i skolans verksamhet. VEF är registrerat hos Patent- och registreringsverket (PRV) och har organisationsnummer 769603-4201.

Det finns inget krav på att föräldrar med barn i Vibyskolan ska vara medlemmar i VEF. Att vara medlem ger dig möjlighet att påverka på olika nivåer.

Stadgar

File Icon

Stadgar

Vill du bli medlem?

För att bli medlem i föreningen behöver du först fylla i och skicka in ansökningsformuläret. Det gör enklast vi länken nedan!

Medlemsansökan