I Projekt ”Zero City” ges våra elever möjlighet att identifiera framtidens stora hållbarhetsutmnaningar.Under projektets får våra elever självständigt komma på kreativa lösningar till existerande miljöproblem. Syftet med projektet är att utveckla kreativitet kring hållbarhet för framtiden.

I projektet Zero city ges eleverna utrymme att reflektera kring hållbarhetsaspekterna utifrån de globala målen. Projektet är fördelat under en period på några veckor. Vid varje undervisningstillfälle ges eleverna möjlighet att utveckla kunskaper kring hållbarhet genom deltagande av erbjudet inspirationsmaterial.Rent praktiskt utmanas eleverna  att konstruera en hållbar stad för framtiden. Under projektets gång diskuteras faktabaserade miljöfrågor, därefter är det elevernas egna kreativa idéer som utvecklar själva utformningen av framtidens samhälle. (Det vill säga våra elevers samhälle).Eleverna bygger sedan staden genom att använda sig av återvunnet material.