vibyskolan sollentuna

Försäkringar

Har ditt barn råkat ut för en olycka under skoltid?

Du anmäler själv som vårdnadshavare till kommunens olycksfallsförsäkring för barn och unga. Försäkringsbeskedet ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller ej för sjukdom. Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida.