vibyskolan sollentuna

Frågor och svar

Frågor och svar om skolansökan

Till vilka årskurser tar Vibyskolan in elever lå 24/25?

Vibyskolan tar varje år in 28 elever till förskoleklass. Enstaka platser finns i åk 1-5.

Måste jag stå i Vibyskolans egen kö?

Ja! För att bli erbjuden plats på Vibyskolan måste ert barn stå i skolans kö. Anmälan till kön gör man genom att fylla i blanketten ”Anmälan till Vibyskolans kö”. Ködatumet räknas från den dagen då Vibyskolan får in er anmälan.

När det är dags för önskad skolstart hos oss, väljer ni Vibyskolan som förstahandsval på kommunens plattform i samband med perioden för Skolansökan.

Vilka köregler har Vibyskolan?

Intag sker baserat på:

  • Registrerat ködatum
  • Syskonförtur
  • Närhet till skolan (boende i Viby har företräde)

Vad händer om vi aktivt tackar nej till en plats på Vibyskolan?

Om ni inför en läsårsstart eller under ett pågående läsår får frågan om ni vill få en plats på Vibyskolan då det öppnat upp en ledig placering, om ni tackar nej till platsen, mister ni er köplats. Vid nytt intresse för oss ställer ni er åter i vår kö.

När ska skolansökan göras?

Ansökan på kommunens plattform görs mellan den 10 januari och senast den 31 januari 2024. Det har ingen betydelse när under denna period du ansöker. Tidpunkten påverkar inte ditt barns placering, men det är viktigt att du gör en skolansökan för ditt barn som ska börja förskoleklass alt går i en skola som ej erbjuder nästföljande årskurs.

Läs mer om Skolansökan på https://www.sollentuna.se/skolansokan

Hur gör jag om perioden för årets skolansökan är slut?

Om du utanför skolansökningsperioden önskar börja på Vibyskolan kontaktar du oss direkt.

Hur gör jag om vi önskar plats på Fritidshemmet?

Vibyskolan har Fritidshem F-3 samt vad vi kallar 10-12-års. Läs mer om ”Aktiviteter efter skoldagen” på vår hemsida.

Fritidsverksamhet erbjuds skolbarn från förskoleklass till årskurs 6. Du kan söka fritidshemsplats i samband med att du ansöker om skolplats. När du loggat in i e-tjänsten och gör din ansökan har du möjlighet att ange att du önskar en fritidshemsplats åt ditt barn. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxa tillämpas. För mer information se www.sollentuna.se/reglerochavgifter. Inför höstterminen 2024 kan ditt barn i förskoleklass få en fritidshemsplats tidigast från den 1 augusti 2024.

Kan vi besöka skolan inför valet?

Kontakta oss för att komma och besöka skolan.
Följ oss på Instagram @vibyskolan redan nu där ni kan se ögonblick från vår verksamhet. På hemsidan kommer vi också att lägga upp information om alternativa ”Öppna hus” och kontakter!

Vad händer efter vårt val?

När ansökningsperioden är slut börjar antagningsarbetet. I mars/april (närmare datum kommer att publiceras på sollentuna.se) kommer du att få ett placeringsbeslut hemskickat till barnets folkbokföringsadress.
Skolplaceringen måste bekräftas av samtliga vårdnadshavare. Har du gjort en obligatorisk skolansökan för ditt barn ska det hemskickade placeringsbeslutet undertecknas och skickas tillbaka till skolan. Har du ansökt om skolplats för ditt barn för att ni flyttar in till kommunen eller om barnet ska byta skola, ska samtliga vårdnadshavare godkänna placeringen via mail till oss samt säga upp nuvarande skolplacering till båda berörda skolor. Även detta via mail.
​När placerings arbetet är klart får du ett informations- och välkomst brev av oss på Vibyskolan!

Hur får jag information om skolan?

Vi rekommenderar er att redan nu kan ni följa vår verksamhet på Instagram. Där får ni ögonblick från verksamheten och kortare information om oss.

@vibyskolan

@vcafeviby

@fritidshemmet_1012ars