vibyskolan sollentuna

Kontaktföräldrar

Vibyskolans föräldrar har möjlighet att påverka och vara inkluderade genom vårt kontaktföräldrasystem, vår elev- och föräldrautbildning Online, nattvandring samt genom att vara medlemmar i VEF.

Kontakt-föräldrarnas
funktion

Vibyskolans kontaktföräldrasystem med föräldrarepresentanter från alla klasser träffar skolledningen vid tre tillfällen varje läsår för att fånga upp idéer och diskutera viktiga frågor som rör skolans verksamhet.

Kontaktföräldrarna får större insyn i skolans verksamhet och fungerar som bollplank i aktuella skolfrågor. Tanken är att det ska finnas gott om tid för att diskutera och ge synpunkter på skolans arbete och utformning. Dessa möten har en rådgivande funktion då beslut fattas av skolledningen och/eller styrelse. Förutom dessa möten har kontaktföräldrarna funktionen att delta och engagera sig i sociala sammanhang i klassen samt i årskursens kick off-dagar.