vibyskolan sollentuna

Läsårsdatum

Vårterminen 2024

 • 8/1 Planeringsdag för all personal. OBS! Fritidshem och 10-12-års är stängda!
 • 9/1 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet
 • 10/1 Terminens första dag
 • 26/2 – 3/3 v9. Sportlov
 • 1/4 – 7/4 v.14 Påsklov
 • 1/5 1 maj helgdag
 • 2/5 – 3/5 Studiedag, Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet
 • 9/5 Kristi Himmelsfärdsdag, helgdag
 • 10/5 Klämdag Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet
 • 6/6 Sveriges nationaldag, helgdag
 • 7/6 Klämdag Skolan stängd, fritidshemmet och 10-12 års öppet
 • 14/6 Skolavslutning & läsårets sista skoldag
 • 8/7 – 26/7 Skolan är stängd

Höstterminen 2024

 • 15/8 – 16/8 Planeringsdagar för all personal. OBS! Fritidshem och 10-12- års är stängda!
 • 19/8 Läsårsstart. Hel skoldag
 • 26/8  Styrelsemöte
 • 30/9  Styrelsemöte
 • 7/10 – 8/10 Studiedag. Skolan är stängd, fritidshemmet och 10-12-års öppet
 • 28/10  Styrelsemöte
 • 28/10 – 1/11 v 44 Läslov
 • 25/11  Styrelsemöte
 • 16/12  Styrelsemöte
 • 20/12 Julavslutning

Vårterminen 2025

 • 7/1 Planeringsdag för all personal OBS! Fritidshem och 10-12-års är stängda!
 • 9/1 Terminens första skoldag
 • 24/2 – 28/2 v 9 Sportlov
 • 14/4 – 21/4 v 16 Påsklov
 • 1/5 1 maj, helgdag
 • 2/5 Klämdag. Skolan är stängd, fritidshemmet och 10-12-års öppet
 • 12/5 Studiedag. Skolan är stängd, fritidshemmet och 10-12-års öppet
 • 29/5 Kristi Himmelsfärdsdag, helgdag
 • 30/5 Klämdag. Skolan är stängd, fritidshemmet och 10-12-års öppet
 • 6/6 Sveriges nationaldag, helgdag
 • 12/6 Skolavslutning

Läsåret innehåller sammanlagt 178 skoldagar

Vid några tillfällen under läsåret går eleverna halvdagar p g a tid för utvecklingssamtal samt studiedagar för lärare. Information till berörda går ut i god tid inför varje tillfälle.

 • Hemstudier kan ges vid dessa tillfällen.
 • Skolan är stängd alla lovdagar studiedagar och helgdagar.
 • Fritidshemmet är stängt helgdagar, aftnar och under juliveckorna 28, 29 och 30.
 • Information går ut till berörda. Vid omsorgsbehov under dessa veckor meddelas skolledning och Fritidshem.